ترجمه مدارک به ترکی

در کشور ترکیه برای انجام امور خود به ترجمه مدارک رسمی خود نیاز خواهید داشت که در ترکیه مدارک شما در صورتی به رسمیت شناخته می شود که توسط یک مترجم رسمی ترجمه و مهر شده باشد که در بسیاری از موارد فقط مهر ترجمه رسمی دارای حق امضاء کافی نبوده و باید این مدارک به تایید نوتر رسیده باشد ، نوتر همان دفتر اسناد رسمی در ترکیه می باشند که زیر نظر قوه قضاییه مشغول به کار هستند .

ترجمه مدارک در ایران و ترکیه کاملا باهم متفاوت می باشند.

زمانی که شما مدارک خود را در ایران به ترجمه می دهید ، باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود و سپس به تایید دادگستری و به دنبال آن وزارت خارجه برسد و بعد از آن سفارت کشور مورد نظر تایید کند در حالی که در ترکیه پس از ترجمه رسمی توسط مترجم قسم خورده و یا همان رسمی که دارای حق امضاء مدارک می باشد به تایید نوتر می رسد و همه جا این مدارک قابل قبول می باشند .

آپوستیل مدارک در ترکیه

آپوستیل لغتی فرانسوی است به معنای « گواهینامه » از این لغت در زبان انگلیسی برای تایید مدارک به کار برده می شود . معاهده ای به نام معاهده آپوستیل وجود دارد که حدود 105 کشور عضو این معاهده می باشند از جمله : ترکیه ، آمریکا ، اتریش ،آلمان ،نروژ ، سوئد ، آذربایجان و.....

این معاهده در سال 1974 در شهر لاهه تصویب شده ، بر اساس کنوانسیون لاهه ، مدارک صادر شده در این کشور ها جهت استفاده قانونی در سایر کشور ها عضو ، باید توسط مترجم رسمی ترجمه شده و تایید شده باشند و سپس مهر آپوستیل زده شود و مهر آپوستیل یک مهر بین المللی می باشد .

ترکیه عضو معاهده آپوستیل می باشد ، مدارکی که توسط دارالترجمه رسمی در ترکیه ، ترجمه شوند وبه تایید نوتر برسد ، بعد از انجام این مراحل باید ترجمه رابه فرمانداری (والیلیک) برده و مهر آپوستیل زده شود

نکته قابل توجهه در این مورد این است که مدارک صادرشده از ترکیه ، در ترکیه قابل آپوستیل هستند و مدارکی که از ایران صادر شده باشند را نمی توان در والیلیک آپوستیل کرد .

آپوستیل مدارک در ایران

به دلیل اینکه ایران عضو کنوانسیون لاهه نمی باشد ، مدارکی که نیاز به مهر آپوستیل دارند ابتدا باید مدارک مورد نظر توسط دارالترجمه ، ترجمه و سپس به تایید دادگستری و امور خارجه برسد وسپس به تایید سفارت کشور مورد نظر در ایران رسیده و مهر آپوستیل زده شده و این مراحل را تایید کند ، در غیر این صورت فاقد ارزش قانونی در ترکیه می باشند .